Các chính sách bảo mật thông tin của Công ty du lịch Chammuseum

Chính sách bảo mật thông tin của Chammuseum là cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng của khách hàng, đối tác, và nhân viên. Dưới đây là những nguyên tắc và quy định quan trọng trong chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi:

  1. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp lý và được bảo mật một cách chặt chẽ.
  2. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mọi thông tin được thu thập đều được xác minh và chính xác.
  3. Lưu trữ thông tin: Chúng tôi bảo đảm rằng thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng sẽ được lưu trữ một cách an toàn, đảm bảo không rơi vào tay các bên không có quyền truy cập.
  4. Truy cập thông tin: Chỉ những nhân viên có nhu cầu công việc và được ủy quyền mới có thể truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ để đảm bảo sự riêng tư và bảo mật.
  5. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi cam kết không chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng.
  6. Đào tạo nhân viên: Chúng tôi thường xuyên đào tạo nhân viên về các quy định bảo mật thông tin và các biện pháp an ninh để đảm bảo họ hiểu rõ và tuân thủ đúng chính sách bảo mật thông tin của công ty.
  7. Bảo mật mạng và hệ thống: Chúng tôi đảm bảo triển khai các biện pháp bảo mật mạng và hệ thống hiện đại nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép và bảo vệ dữ liệu của khách hàng.
chi tiết liên hệ